Bedrijfswaarderingen

Bedrijfswaarderingen bij VWG

Bedrijfswaarderingen bij VWG

We hanteren verschillende methodes als het aankomt op bedrijfswaarderingen. Zo schetsen we een goed onderbouwde waarde van uw bedrijf. De Discounted Cash Flow-methode (DCF) is veelgebruikt. Deze methode voorspelt de vrije kasstromen en rekent de waarde hiervan terug naar het heden. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele risicofactoren en marktconforme disconteringsvoeten. Naast deze methode hanteren we waarderingsmethoden die gebaseerd zijn op kengetallen van vergelijkbare ondernemingen in de markt.

Klaar om de uitdaging aan te gaan?

Neem vrijblijvend contact op met Michiel Segers, partner Corporate Finance.